Upphandlingar.nu

Vi annonserar på Upphandlingar.nu

Göteborgs Stads logotyp

Göteborgs Stad inköp och upphandling är Stadens inköpscentral och strategiska resurs i upphandlingsfrågor. Levererar gemensamma ramavtal för Stadens verksamheter och samverkanpartners.

Göteborgs Stads logotyp

Göteborgs Stad består av ett trettiotal förvaltningar och ett sjuttiotal bolag. Var och en av dessa organisationer bestämmer över sin egen ekonomi och gör sina egna inköp.

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) är en samarbetsorganisation för tretton kommuner i Västsverige. GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna inom Göteborgsregionen.

Övriga annonsörer

  Ändrad 25 januari, 2017  Skriv ut