Upphandlingar.nu

Vill du annonsera dina upphandlingar på Upphandlingar.nu?

För att du som är upphandlare i Göteborgsregionen ska ha möjlighet att annonsera på Upphandlingar.nu behöver du ha tillgång till ett upphandlingsverktyg. 

Kostnadsfritt annonseringskonto

Tidigare har det varit möjligt att ha ett annonseringskonto direkt på Upphandlingar.nu. Denna möjlighet finns inte längre kvar då verktyget som låg till grund för lösningen ska utgå ur Visma TendSigns sortiment.

Alla upphandlande myndigheter i Göteborgsregionen har istället möjlighet att kostnadsfritt registrera annonseringskonto för TendSign Basic Nytt fönster. Detta gäller oavsett om du tidigare har haft konto på Upphandlingar.nu eller är ny som annonsör.

Andra upphandlingsverktyg

Det finns självklart andra upphandlingsverktyg er organisation kan använda för annonsering av era upphandlingar. Här är några exempel:

Oavsett vilket upphandlingsverktyg ni väljer, så visas era upphandlingar på Upphandlingar.nu.

  Ändrad 22 februari, 2016  Skriv ut