Upphandlingar.nu

Publicerad
2020-07-27

Reservkraft K6

Göteborg Energi Aktiebolag, GÖTEBORG

Upphandling gällande reservkraftaggregat med tillhörande kringutrustning, Motivet för upphandlingen är att säkerställa hjälpkraftens uthållighet i stationen K6 Repeshäll genom att reservkraftmata lokalkraftanläggningens växelströmssystem (VHC-system) som normalt matas från lokaltransformatorer (LT) och därmed säkra kontrollanläggningens funktion vid ett längre elavbrott i det matande lokalnätet. Orientering om upphandlingen Bakgrund: Göteborg Energi Nät AB har för avsikt att köpa in ett lågspänt stationärt reservkraftaggregat. Motivet för reservkraftsystem är att säkerställa hjälpkraftens uthållighet i stationen K6 Repeshäll genom att reservkraftmata lokalkraftanläggningens växelströmssystem (VHC-system) som normalt matas från lokaltransformatorer (LT) och därmed säkra kontrollanläggningens funktion vid ett primärt elavbrott i region och stamnätet. Denna upphandling omfattar:Totalentreprenad som omfattar Reservkraftanläggning som ska byggas upp i form av fritt uppställd containeraggregat och ansluten till befintlig VHC system. Reservkraftanläggningen är placerad på lägre höjd över havet än 1000 m. Anbudet ska innehålla följande option: Utökning från 150kVA till 200kVA, d.v.s. Beställningen kan bli på 200kVA istället för 150kVA. Ett prissatt 5 årigt service- och underhållsavtalsförslag av Reservkraftanläggningen och övrig levererad utrustning i entreprenaden. I avtalsförslaget skall det framgå omfattning av reserv- och slitdelar som behöver införskaffas för att utföra avtalet. Detta service- och underhållsavtal kan senare komma att avropas.

Referensnummer: 20-0161

Läs mer om upphandlingen på opic.com

Sista anbudsdag
2020-08-27

23 dagar kvar

  Ändrad 22 februari, 2016  Skriv ut