Upphandlingar.nu

Publicerad
2020-07-21

Bergschakt Industritomter Rollsbo Västerhöjd

Kungälvs kommun, Kungälv

Planområdet ligger i Kungälv och omfattar 72 ha, varav ca 122 000 kvm. kvartersmark ska iordningställas på Bokabs område och således ingår i denna entreprenad. Området ligger på berg och bergöverskottet uppgår till ca 450 000 ton berg.

Referensnummer: KS2020/1259

Läs mer om upphandlingen på opic.com

Sista anbudsdag
2020-09-08

35 dagar kvar

  Ändrad 22 februari, 2016  Skriv ut