Upphandlingar.nu

Publicerad
2020-07-19

Fastighetsskötare parkeringsanläggningar

Göteborgs Stads Parkerings AB, Göteborg

Beskrivning av syftet. Exempel: Upphandlingen avser anbudsområdet, fastighetsskötare i Beställarens parkeringsanläggningar. Avtal kommer att tecknas med en leverantör. Anbudsområde Fastighetsskötare innebär regelbunden tillsyn och kontroll samt att kunna utföra mindre åtgärder på bolagets anläggningar så att funktionerna avseende drift och skötsel samt planerat underhåll upprätthålls. För detta efterfrågas två heltidstjänster.

Referensnummer: 0160-20

Läs mer om upphandlingen på opic.com

Sista anbudsdag
2020-08-21

17 dagar kvar

  Ändrad 22 februari, 2016  Skriv ut