Upphandlingar.nu

Publicerad
2020-07-19

Gasmätare inkl. Material/reservdelar/Underhåll/kontrolltjänster/processtjänster

Göteborg Energi Aktiebolag, GÖTEBORG

Gasmätare inkl. Material/reservdelar/Underhåll/kontrolltjänster/processtjänster Produkter ex. Bälggasmätare Konsoler och anslutningsrör för bälggasmätare Turbingasmätare, hög och lågflödesmätning Vridkolvsmätare Flödesdatorer Förebyggande underhåll (planerat) /Avhjälpande underhåll (akut) Reparationer, underhåll och montage hos leverantören /beställare Kalibrering eller verifiering av mätutrustning och instrument Processteknik Design och konstruktion av gassystem Projektledning av gasuppdrag Reservdelar Servicerapport Dokumentation Ovannämnda punkter kommer beskrivas utförligare i anbudsinbjudan. Dokumentation Ovannämnda punkter kommer beskrivas utförligare i anbudsinbjudan. Gasmätare inkl. Material/reservdelar/Underhåll/kontrolltjänster/processtjänster Föremål för upphandlingen Upphandlingen omfattar avtal avseende leverans av Gasmätare inkl. Material/reservdelar/Underhåll/kontrolltjänster/processtjänster till GE-koncernen. Avtalet innebär och omfattar följande produkter och tjänster: ProdukterBälggasmätareKonsoler och anslutningsrör för bälggasmätareTurbingasmätare, hög och lågflödesmätningVridkolvsmätareVolymomvandlareFlödesdatorerReglerutrustning, reglerventiler, snabbstängare, läckflödesventilerGasfilter, silarVentiler, kula, vridspjäll, kikManometer & TermometerManometerventiler & serviceventilerAbonnentcentraler, exempel finns i GE standardritningarGasrörledningarGas-kopplingar, -rördelar, svetskomponenterHyra av gasmätningsutrustning, så som daggpunktsmätare, gastrycksmätare med loggfunktion, läcksökare, gaskvalitet/gasinnehåll Förebyggande underhåll (planerat)Reparationer, underhåll och montage hos leverantörenReparationer, underhåll och montage hos beställarenKalibrering eller verifiering av mätutrustning och instrumentUtföra gasbesiktningskontroller på driftenhetens delegation, avser funktionskontroll av gassäkerhetsutrustning i reglerstationer och abonnentcentraler. Avhjälpande underhåll (akut)Reparationer, underhåll och montage hos leverantörenReparationer, underhåll och montage hos beställarenKalibrering eller verifiering av mätutrustning och instrument ProcessteknikDesign och konstruktion av gassystemProjektledning av gasuppdrag Reservdelar Servicerapport Dokumentation Ovannämnda punkter kommer beskrivas utförligare i anbudsinbjudan.

Referensnummer: 20-0155

Läs mer om upphandlingen på opic.com

Sista ansökningsdag
2020-08-27

23 dagar kvar

  Ändrad 22 februari, 2016  Skriv ut